Teklif Formu

Katalog Listesi

Soğutucular
Şişe Soğutucular
Endüstriyel Soğutucu Profilleri
Mobilya Profilleri
Endüstriyel Market Buzdolabı Profil ve Aksesuarları
Vitrin Market Buzdolabı Yan Panelleri Katalogu
Endüstriyel Buzdolabı / Mutfak Yedek Parçaları Kataloğu
Soğuk Oda Yedek Parçaları Kataloğu
Frigofirik Grubu
İletişime Geçin Telefonumuz 0212 671 17 66

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK ve Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

İmamoğlu Soğutma Cihazları olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. İnternet sitemizi ziyaretiniz sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktarılan kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu sıfatıyla İmamoğlu Soğutma Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmesine ilişkin olarak, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini, sizleri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahiplerini aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu 

Şirket, kişisel verilerinizi KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. 

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

İmamoğlu Soğutma Cihazları, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK’nun kapsamında, “Veri Soumlusu” sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede “veri sorumlusunun kimliği”, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirket olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 310534 sicil numarası ile kayıtlı, 0474-0015-5390-0019 Mersis Numaralı, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı M.Çakıcı İş Merkezi No:68 B Giriş Başakşehir – İstanbul adresinde bulunan İmamoğlu Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’dir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fiziksel Mekan Güvenliği ile Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak, yine aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

Veri İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz ise aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak, yine aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Veri İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz ziyaretler sırasında Şirketimizde yer alan kameralar, Şirketimize ziyaretiniz sırasında kullandığınız Şirketimize ait internet bağlantıları üzerinden toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Şirketimize, aşağıda yer alan adresler üzerinden e-posta yahut posta yolu ile başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinize ilişkin düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz.

 1. Güvenlik 

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

 1. Bilgi Edinme Hakkı

Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde şirketimize başvuru yapmanızı rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

Başvurunuzu kvkk@imamoglu.com.tr  adresine mail ile gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

İmamoğlu Soğutma Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

E-mail : kvkk@imamoglu.com.tr

Adres : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı M.Çakıcı İş Merkezi No:68 B Giriş Başakşehir – İstanbul

Teklif Formu İste